menu
Elanlar

Aqroservisin məsləhətləri


 Sortlara tələb. Tumlu meyvə bitkilərinin cins və sortları seçilərkən, onların yetişmə müddəti, istifadə istiqaməti və saxlanma xarakteri nəzərə alınması üzrə məsləhət.

 Məhsulun eyni vaxtda yetişməsi onun yığılmasını çətinləşdirir və itkiyə səbəb olur. Bunun üçün bitkilər yetişmə vaxtlarına görə qruplaşdırılmasına dair məsləhət.

 Xəstəliklərin təyin edilməsi və mübarizə tədbirlər üzrə məsləhət.

 Zərərvericilərlə mübarizəni təşkil edilməsi üzrə məsləhət.

 Torpaq gübrələmə üçün tövsiyələr.

 Torpağın yaxşılaşdırılması üçün məsləhətlər.

 Yeni bağ əkilməsi üçün məsləhətlər.